Tag Archives: demo

DEMONSTRASI DAN AKIDAH

10 Mei

Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, Rasulullah s.a.w bersabda (mafhumnya):

“Akan dibentangkan kepada hati pelbagai fitnah seperti mana tikar (dibentangkan kepada penganyamnya) satu persatu”.

Rasulullah s.a.w juga bersabda:

“Akan berlaku fitnah-fitnah (ujian-ujian dan bencana) di mana orang yang duduk daripadanya lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri pula lebih baik daripada berjalan dan yang berjalan pula lebih baik daripada yang bergegas di dalamnya, barangsiapa yang cuba menjeguknya akan terjebak ke dalamnya dan barangsiapa yang mempunyai tempat berlindung maka hendaklah dia berlindung dengannya”. [Al-Bukhari dan Muslim].

Rasulullah s.a.w selaku penyampai wahyu yang semua ucapan baginda adalah diselia kawal oleh wahyu tidak berdusta sama sekali, sekarang apa yang baginda s.a.w nyatakan dalam hadis-hadis baginda lama dahulu, kini kita sedang menyaksikannya.

Dunia Umat Islam dilanda dengan fitnah yang bertali arus, pemberontakan dan demonstrasi, rusuhan dan tunjuk perasaan, pembunuhan dan penjajahan, kemuculan kaum Ruwaibidoh yang petah berucap tetapi penuh putar belit dan pendustaan, dan pelbagai lagi ujian yang menggoncang hati dan menggugat Iman yang hanya mampu diselamatkan dengan perisai wahyu, al-Quran dan al-Sunnah.

Benar lah kata para Ulama Salaf ridwanullahi ‘alaihim:

“Sunnah itu seumpama Bahtera Nuh, barangsiapa yang menaikinya selamat dan barangsiapa yang ingkar akan tenggelam”.

Di tengah-tengah Taufan Fitnah melanda Umat, hanya mereka yang menaiki Bahtera Nuh yang merupakan Sunnah Muhammadiah s.a.w sahaja yang akan terselamat insya-ALLAH.

Dalam Hadis yang popular dan sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya, direkodkan Rasulullah s.a.w bersabda:

“Barangsiapa yang hidup selepas aku akan melihat perselisihan yang banyak maka hendaklah kamu berpegang tegug dengan Sunnah ku dan Sunnah para Khalifah yang mendapat petunjuk yang membawa kepada kebenaran, gigitlah ia dengan gigi geraham kamu”.

Kata Saidina Mu’az bin Jabal r.a:

“Sesungguhnya di belakang kamu (zaman selepas Sahabat) akan berlaku fitnah-fitnah di mana harta akan bertimbun-timbun, al-Quran akan tersebar sehingga diambil (ilmunya) oleh orang Mukmin, Munafiq, lelaki, wanita, kanak-kanak, orang-orang tua, hamba, dan merdeheka. Maka hampir sahaja mereka berkata: “Kenapakah orang tidak mahu mengikut aku sedangkan aku telah membacakan kepada mereka al-Quran? Mereka tidak akan mengikut aku sehinggalah aku merekacipta kepada mereka sesuatu yang baharu”. Maka jauhilah kamu akan perkara baharu yang mereka cipta kerana ianya adalah kesesatan”. [Abu Daud].

Nah, kata-kata seorang Sahabat yang bertutur dengan cahaya Wahyu ini tepat sekali berlaku di zaman kita, semua orang mendakwa ‘alim dan mampu mendedangkan al-Quran dengan baik, namun sejauh manakah mereka benar-benar Ahli Al-Quran? Hanya ALLAH jua yang mengetahui perkara yang tersembunyi.

Oleh itu, ketahuilah wahai kaum Muslimin, keselamatan kamu hanya berada dengan al-Kitab dan al-Sunnah walaupun kamu melihat apa yang disuruh al-Kitab dan al-Sunnah itu berlawanan dengan realiti yang berlaku disekeliling kamu.

Jangan sama sekali kamu bantah Wahyu yang Maksum dengan akal mahupun realiti yang diwar-warkan sekarang sebagai “Fiqhul Waqi'”, kerana Waqi’ bisa sahaja menipu kamu dan melakukan silap mata terhadap kamu.

Rasulullah s.a.w telah menyatakan bahawa Api yang kamu akan lihat sebagai realiti dibawa Dajjal nanti sebenarnya Syurga dan Syurga yang dibawa Dajjal yang kamu akan sangka itu realiti di hadapan mata kamu sebenarnya adalah Neraka, maka beruntunglah ketika itu mereka yang mendahulukan Sunnah atas Realiti dan amat rugi dan celakanya mereka yang medahulukan “Fiqhul Waqi'” yang Fatamorgana itu.

Wahai Hamba ALLAH sekalian, jika kamu sudah boleh memahami mukaddimah yang kami sediakan di atas maka ketahuilah bahawa Rasulullah s.a.w telah menjelaskan bahawa di akhir zaman ini akan wujud banyak penguasa dan pemerintah yang zalim dan memakan harta rakyat secara batil, pemerintah yang tidak mengikut sunnah baginda dan membelakangkan hukum ALLAH, namun Rasulullah s.a.w juga melarang kamu memberontak kepada mereka sebagaimana baginda melarang kamu mentaati mereka dalam melakukan maksiat (dilarang bersekongkol).

Antaranya daripada Wail bin Hujr r.a bahawa beliau berkata: “Aku mendengar seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah s.a.w: “Apakah perintah tuan jika ada dalam kalangan kami nanti para pemerintah yang meminta hak mereka tetapi menghalang hak kami?” Maka Rasulullah s.a.w menjawab: “Dengar dan Taatlah kerana mereka akan menanggung apa yang mereka tanggung dan demikian juga kamu akan menanggung apa yang kamu dipertanggungjawabkan atasnya”. [al-Tarmizi].

Daripada ‘Auf bin Malik al-Asyja’ie r.a kata beliau: Rasulullah s.a.w bersabda:

“Sebaik-baik kamu dan sebaik-baik pemerintah kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka mencintai kamu, kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu, sedangkan seburuk-buruk kalangan kamu dan seburuk-buruk pemimpin kamu adalah orang yang kamu benci akannya dan dia benci pula akan kamu, kamu mengutuk mereka dan mereka juga mengutuk kamu”; Ditanya kepada baginda: “Apakah tidak boleh sahaja kami mencabut mereka (menggulingkan mereka)?” Maka Jawab baginda: “Tidak boleh selama mana mereka mendirikan solat yang lima, barangsiapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin kemudian dia melihat pemimpinnya itu melakukan maksiat kepada ALLAH maka hendaklah dia membenci maksiat kepada ALLAH yang dilakukan itu tetapi jangan pula dia mencabut tangan daripada ketaatan”. [Muslim, Ahmad, Ibn Hibban dll dan lafaz adalah untuk Ibn Hibban].

Daripada Ummu Salamah r.ha Isteri Rasulullah s.a.w bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: “Akan ada nanti para pemerintah yang mana ada tindakan mereka kamu setujui dan ada yang kamu ingkari, maka barangsiapa yang dapat mengenal pasti (antara yang baik dan buruk perbuatan mereka) maka dia akan terlepas (dari maksiat), barangsiapa yang mengingkarinya akan selamat, tetapi mereka yang reda dan mengikut (maka dia binasa)”. Kata Sahabat: Apakah tidak wajar kami memerangi mereka? Jawab baginda s.a.w: “Tidak boleh, selama mereka mendirikan solat”. [Muslim, Abu Daud, & al-Tarmizi].

Nah, jelas wahai para Hamba ALLAH, hadis-hadis ini menceritakan perkara yang akan berlaku selepas kewafatan baginda Rasulullah s.a.w dan ianya meliputi zaman kita hari ini sebagaimana jelas dalam hadis ini dan Rasulullah s.a.w telah pun memberikan panduan kepada kita supaya jangan memberontak kepada pemerintah-pemerintah yang zalim ini.

Ketahuilah bahawa mentaati perintah Rasulullah s.a.w dan beriktiqad bahawa petunjuk baginda adalah petunjuk yang paling sempurna dan nasihat baginda adalah nasihat yang paling utama serta hukum baginda adalah hukuman yang teradil dan terbaik merupakan tuntutan utama syahadah: Muhammad Rasulullah; sebagaimana ALLAH Ta’ala berfirman:

Mafhumnya: Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya”. [Al-Nisaa: 65].

ALLAH Azza wa Jalla dalam al-Quran apabila memerintahkan Taat kepada-Nya maka Dia akan men-‘atafkan perintah ini dengan “waw” ‘ataf supaya mentaati Rasulullah s.a.w dan ini menunjukkan bahawa Taat kepada Rasulullah s.a.w adalah sama hukum dan kedudukannya dengan Taat kepada ALLAH.

Ini sudah jelas kepada kita bahawa memberontak kepada pemimpin yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w dengan apa cara sekalipun sama ada dengan perbuatan mahupun perkataan sebagaimana yang dijelaskan para Ulama, mencacatkan akidah dan Iman kita terhadap Rasulullah s.a.w dan Mutabaah kita terhadap Sunnah baginda.

Walaupun pada pandangan kita yang lemah dan menipu ini mengatakan bahawa memberontak kepada pemerintah itu ada faedahnya namun selaku seorang yang beriman kepada ALLAH dan Rasul-Nya hendaklah kita yakini bahawa apa yang disarankan oleh Rasulullah s.a.w itu lebih benar, lebih baik, dan lebih berkesan dalam menyelesaikan masalah.

Walaupun manusia semuanya terjebak dalam tindakan demonstrasi dan rusuhan terhadap pemerintah, kita perlulah beringat bahawa kita diperintahkan mengikut al-Quran dan al-Sunnah bukan apa yang dilakukan orang ramai kerana ALLAH berfirman:

Mafhumnya: Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah; tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. [al-An’am: 116].

ALLAH Tuhan sekalian ‘alam sendiri telah memberitahu kepada kita bahawa manusia itu majoritinya adalah mengikut sangkaan dan dusta semata-mata kerana sifat manusia itu dengan nafsu yang ada pada dirinya jika tidak di kawal pandu oleh wahyu akan menyondol segala syahwat dan kebatilan dan bergelumang dengannya.

Para penyeru demokrasi dan tunjuk perasaan akan membawakan pelbagai slogan yang mengenakkan telinga, menyedapkan lisan, dan menyejukkan jiwa namun hakikatnya tidak lebih seumpama syurga Dajjal yang hakikatnya adalah azab yang pedih dan perkara ini telah pun ALLAH ingatkan kepada kita dalam firman-Nya dalam surah al-Baqarah:

Mafhumnya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab: Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan.” [al-Baqarah: 11].

Para perosak ini tidak akan mengaku apa yang mereka usahakan itu adalah kerosakan atas muka bumi, sebaliknya mereka akan mengangkat slogan-slogan “Islah” dan “Pembaikan”, bahkan ayat-ayat ALLAH akan diputar belitkan untuk menarik sokongan dan membenarkan kemungkaran mereka itu.

Oleh itu, janganlah kita mudah percaya dan lekas terpedaya kerana ia akan menjerumuskan kita ke jurang celaka, keselamatan hanya ada pada Wahyu dan Agama, selain itu semuanya dusta dan fatamorgana.

Ketahui juga wahai para Hamba ALLAH, Rasulullah s.a.w telah meletakkan taat kepada pemerintah itu sebaris dengan taat kepadanya dan taat kepada baginda adalah Taat kepada ALLAH sebagaimana sabda baginda s.a.w:

“Barangsiapa yang mentaati aku maka dia telah mentaati ALLAH, dan barangsiapa yang menderhakai aku maka dia menderhakai ALLAH, barangsiapa yang mentaati pemerintah maka dia telah mentaati aku dan barangsiapa yang menderhaka kepada pemerintah maka dia telah menderhaka kepada aku” [Muslim].

Begitu terang Sunnah baginda s.a.w, malamnya bagaikan siang, maka di manakah lagi tempatnya yang layak bagi dakwaan “Demonstrasi Tiada Kaitan dengan Akidah” selain Tong Sampah?!!

Demikian juga para hamba ALLAH sekalian, para Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah meletakkan ciri-ciri bahkan salah satu Prinsip Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mentaati pemerintah dalam makruf, mencegah kemungkaran mereka dan Tidak Memberontak jika mereka zalim dan fasiq tetapi hendaklah kita mendoakan supaya ALLAH memperbaiki keadaan mereka dan memberikan mereka hidayah.

Kata Imam al-Barbahari r.h [w.329 H] di dalam karangannya yang sangat berharga: (Syarhus Sunnah):

“Barangsiapa yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin maka dia adalah seorang ‘Khawarij’, memecahkan kesatuan kaum muslimin, dan menyalahi atsar serta matinya adalah mati jahiliah”.

Kata beliau juga:

“dan Tidak Halal memerangi Sultan (pemerintah) dan memberontak kepadanya walaupun mereka itu zalim…”

Kata beliau juga:

“Jika kamu melihat seseorang mendoakan kecelakaan untuk pemerintah maka ketahuilah bahawa dia seorang Ahli Bidaah, sedangkan jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah maka ketahuilah dia seorang Ahli Sunnah –insyaAllah-“.

Perhatikan wahai Hamba ALLAH, Imam al-Barbahari menjazamkan bahawa mereka yang mendoakan keburukan kepada pemerintah sebagai Ahli Bidaah dan dia tidak menyebut: ‘Insya-ALLAH’ tetapi mereka yang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, beliau mentakliqkannya dengan masyiah (insya-ALLAH), perhatikan perkara ini sebaik-baiknya dan jika kamu dapat memahaminya kamu akan faham betapa bahayanya memberontak kepada pemerintah terhadap akidah kamu.

Kita semua mengetahui bahawa mereka yang keluar menunjuk perasaan hari ini adalah dengan tujuan menjatuhkan pemerintah mereka, aksi-aksi mencemuh pemerintah, mengutuk, melaknat dan seumpamanya adalah syiar rasmi dan lazim bagi aktiviti demonstrasi ini, maka masih adakah kewarasan yang mengatakan bahawa tindakan ini tidak menjejaskan akidah? Demi Ketinggin ALLAH atas ‘Arasy-Nya, ini adalah kegilaan yang tiada lagi kewarasan selepasnya.

Benar kata ‘Allamah Abdul Muhsin al-‘Abbad –hafizahullah- ketika beliau menyatakan: Jika demonstrasi ini tidak ada apa-apa keburukan kecuali boleh menghalang lalu lintas, sudah cukup untuk kita fatwakan ianya haram, ini selari dengan sabda Rasulullah s.a.w:

Mafhumnya: “Iman itu mempunyai 70 lebih atau 60 lebih cabang, yang paling utama adalah ucapan: La Ilaha Illallah dan serendah-rendahnya adalah membuang kerosakan di jalan, dan malu itu sebahagian daripada Iman”. [Muslim].

Maka mafhum mukhalafah daripada hadis ini, jika membuang perkara yang menghalang lalu lintas adalah cabang daripada cabang-cabang Iman maka mengganggu lalu lintas adalah salah satu cabang kekufuran dan ini ini sudah jelas keharamannya.

Orang yang berakal jika dia melihat demonstrasi yang berlaku di Mesir, Tunisia, Libya, Yemen, dan lain-lain lagi jelas kepada mereka kerosakan yang berlaku akibat tindakan bodoh ini bahkan lebih ketara sekarang di Libya apabila para pemberontak yang kononnya hendak membebaskan Libya dari kezaliman Mu’ammar dengan terang-terang bersekongkol dengan United States of America dan sekutu-kutu Ahzab musuh-musuh ALLAH dan Rasul  menumpahkan darah kaum muslimin di Libya.

Di Tunisia pula, setelah beberapa bulan berlalu, Revolusi Jasmine yang mereka banggakan yang dimulakan dengan tindak bunuh diri yang merupakan dosa besar yang ALLAH ancam pelakunya dengan kekal dalam neraka itu tidak membuahkan sebarang hasil melainkan keadaan semakin parah apabila masuk campur America dalam menentukan kerajaan baharu semakin ketara.

Di Mesir apa kurangnya? Kaum munafiqin semakin bermaharajalela di pentas politiknya dan para penjenayah Akidah semakin berani menunjukkan taring-taring beracun mereka dan siap saga untuk mencengkam takhta pemerintah Mesir dengan kuku-kuku berbisa mereka itu yang akan menyaksikan agama ALLAH terus dihina di bumi Mesir, penyembahan kubur terus subur dan lain-lainnya.

Apatah lagi mereka yang mengikuti perkembangan di Medan Tahrir yang merupakan Medan Syaitan yang menyaksikan para Wanita Liberal memijak Hijab (lalu dinamakan Medan Tahrir bersempena dengan peristiwa itu yakni –Pembebasan Wanita daripada Hijab) suatu ketika dahulu, jelas kelihatan para jantan dan betina bercampur baur di medan yang dilaknat itu dan mereka sama sekali tidak menuntut penegakan Syariat ALLAH bahkan apa yang mereka pentingkan adalah maslahah Duniawi mereka.

Maka kami tidak tahu apakah yang mengaburi mata sesetengah “Cendiakawan” dan “Cedik Pandai” sehingga menyatakan sokongan terhadap aktiviti tidak bermoral ini dan menamakannya sebagai “Jihad di Jalan ALLAH”, -nauzubillah min zalik- Ini semua tidak lebih: “Jihad di Jalan Syaitan”.

Benarlah kata Saidina Mu’az bin Jabal r.a:

“dan aku memberi ingat akan kamu untuk berhati-hati akan kegelinciran seorang Cerdik Pandai kerana sesungguhnya Syaitan itu kadang-kadang bertutur dengan kesesatannya melalui lisan seorang Cerdik Pandai” [Abu Daud].

Lebih menghairankan kita, mereka yang menyatakan sokongan terhadap aktiviti tunjuk perasaan yang penuh dengan kesalahan-kesalahan syariat ini adalah mereka yang selama ini amat gah dengan seruan: “Fiqh al-Waqi’ ” (Fekah Realiti), namun ke mana hilangnya realiti mereka ketika mereka mengharuskan tindakan-tindakan maksiat ini? Ke mana hilangnya pertimbangan Rasional dan Fiqh Awlawiyat (keutamaan) yang mereka gahkan selama ini??!! Atau sebenarnya apa yang mereka laungkan tidak lebih sekadar ketukan-ketukan tin kosong untuk menarik perhatian semata-mata?!! Hanya kepada ALLAH jua diadukan segala permasalahan.

Akhir bicara, kami menyeru kepada sekalian kaum muslimin yang sampai kepadanya seruan kami ini untuk mempertimbangkan setiap amalan dan perkataan dengan Wahyu yang Suci; al-Quran dan al-Sunnah dan berpegang teguh dengan apa yang diikuti oleh para Ulama Salaf al-Soleh –reda ALLAH atas mereka sekaliannya- kerana hanya dengan itu sahaja kita mampu memperoleh keredaan ALLAH di dunia mahupun di akhirat. Wallahua’lam bis sawab.

Disediakan oleh:

Muhammad Asrie bin Sobri al-Madani

Kuliah Dakwah & Usuluddin, Uni. Islam Madinah

AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH BUKAN KHAWARIJ

20 Jul

OLEH: MUHAMMAD ASRIE BIN SOBRI

Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang diwariskan Rasulullah s.a.w kepada sahabat baginda ridwanullahi alaihim ajma’in tanpa mengurang atau menambah kepadanya daripada diri mereka sendiri. Namun, tidaklah bermakna Ahlis Sunnah wal Jamaah ini adalah kaum yang semuanya mereka itu soleh tidak berdosa bahkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan penuh bahawa tidak ada yang maksum (terpelihara daripada dosa) keculai para Rasul dan Nabi serta Malaikat.

Atas sebab mereka ini adalah kaum yang menjadi tonggak Islam dan masdar kepada hukum hakam syariat Islam maka tidak sunyi tuduhan dan tohmahan jahat dilemparkan kepada mereka oleh kaum kafir yang kemudian disambut dan disambung oleh kaum jahil dalam kalangan kaum Muslimin terutama Ahli Bidaah.

Kaum bidaah semakin hari semakin lemah untuk menjatuhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada luar bahkan mereka semakin berputus asa kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah terpelihara daripada sebarang cubaan jahat musuh mereka sebagaimana sabda Nabi s.a.w:

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرُّهم مَن خَذَلهم حتى يأتيَ أمْرُ الله وهم كذلك

Maksudnya: “Tidak akan lekang satu kelompok daripada umatku terus zahir di atas kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka akan orang yang mencerca mereka sehinggalah datangnya perintah Allah (kiamat) dan mereka berada dalam keadaan itu (menegakkan kebenaran)”. [Muslim, Abu Daud, al-Tarmizi].

Setelah mereka menyedari mereka tidak akan berjaya melemahkan dakwah Salafiah (Ahlus Sunnah wal Jamaah) dengan cercaan dan tohmahan mereka, para kaum bidaah ini telah mengorak langkah berani dengan menyamar dan menyusup masuk ke dalam saff dakwah salafiah. Ini adalah langkah biasa yang digunakan kaum sesat untuk merosakkan kebenaran sebagaimana yang telah dilakukan Abdullah bin Saba’ al-Yahudi setelah mereka gagal menghancurkan dakwah Islam dengan senjata dan pedang, mereka menyusup masuk ke dalam saff dakwah lalu membuat porak peranda sehingga muncul lah anak-anak ayam mereka yang dikenali sebagai Ahli Bidaah wal Furqah yang menyelisihi Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.

Rasulullah s.a.w telah pun memberi ingat akan kemunculan kelompok ini sebagaimana dalam sabda baginda:

أَلاَ إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ

Maksudnya: “Bahawa mereka sebelum kamu daripada Ahli Kitab telah berpecah kepada 72 puak dan sesungguhnya agama ini (umat Islam) akan berpecah kepada 73 puak, 72 puak berada di neraka dan satu puak di syurga iaitulah al-Jamaah”. [Abu Daud dan Ahmad].

Nabi s.a.w berpesan supaya kita mengikut al-Jamaah yakni para Sahabat baginda ridwanullahi ‘alaihim sebagaimana dalam hadis al-Tarmizi yang menjelaskan satu golongan yang terselamat di syurga ini sebagai:

ما أنا عليه وأصحابي

Maksudnya: “Apa yang aku dan para Sahabatku berada atasnya”. [al-Tarmizi].

Jelas dalam hadis ini, mereka yang dinamakan sebagai al-Firqah al-Najiah (Puak yang terselamat), al-Taifah al-Mansurah (Kelompok yang diberi pertolongan Allah), dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikut jejak langkah Rasulullah s.a.w dan para Sahabat baginda ridwanullahi ‘alaihim dalam memahami dan mengamalkan agama Islam yang murni ini.

Allah Taala tidak pernah memungkiri janjiNya demikian juga Rasulullah s.a.w tidak pernah tersalah dalam menyampaikan Syariat Islam ini, benarlah Allah dan RasulNya, walaupun terdapat golongan Ahli Bidaah yang cuba menyamar menjadi musang berbulu ayam dalam barisan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lambat laun kejahatan mereka akan terdedah juga.

Dewasa ini, kita dapat melihat ramai yang dahulunya melaung-laungkan slogan dakwah salafiah hari ini telah mula menampakkan wajah sebenar mereka dengan melaungkan slogan Khawarij pula. Ahli Bidaah tidak akan dapat bertahan lama berada dalam saff dakwah salafiah kerana mereka seolah-olah duduk di atas bara, lama kelamaan akan melompat juga.

Berintima’ atau menasabkan diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan sekadar menamakan diri sebagai ‘al-Salafy’, atau ‘al-Atsary’, atau sekadar menerima sifat-sifat Allah Taala tanpa takwil dan ta’thil bahkan ianya memerlukan penerimaan penuh terhadap semua usul dan kaedah Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sama ada dalam Akidah, Ibadat, Akhlak, Muamalat, Sosial, dan Politik.

Allah Taala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! masuklah kamu ke dalam agama Islam (dengan mematuhi) Segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; Sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata”. [Al-Baqarah: 208].

Allah Taala mencela mereka yang beriman dengan sebahagian dan menolak sebahagian lagi:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Maksudnya: “..Patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian Yang lain? maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke Dalam azab seksa yang amat berat. dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.” [al-Baqarah: 85].

Sikap menerima sebahagian kebenaran yang sesuai dengan hawa nafsu dan menolak kebenaran selebihnya yang tidak sesuai dengan hawa nafsu adalah sikap Ahli Kitab Nasarani dan Yahudi yang dicela oleh Allah Taala, dan mereka yang meniru sikap ini adalah tercela dan merekalah Ahli Bidaah wal Furqah kerana ciri pertama Ahli Bidaah itu adalah meniru cara hidup dan sikap kaum kafir.

Mereka yang menerima sebahagian Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menolak sebahagian yang lain adalah Ahli Bidaah kerana sikap seperti ini meniru sikap kaum kafir dan semua bentuk peniruan terhadap kaum kafir yang dicela adalah Bidaah Dolalah, maka dakwaan sesetengah kaum kononnya kita tidak boleh menghukum seseorang sebagai Ahli Bidaah selagi dia tidak melanggar keseluruhan atau sebahagian besar Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwaan yang mazhab yang bidaah.

Para Ulama telah menetapakan bahawa seseorang akan dihukum terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah jika dia ingkar akan salah satu daripada:

Pertama: Usul daripada Usul-usul Ahlus Sunnah

Kedua: Kaedah daripada Kaedah-kaedah Ahlus Sunnah

Ketiga: Beberapa banyak perkara furuk yang disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Maka jika seseorang itu mengingkari satu Usul atau satu Kaedah atau beberapa perkara furuk yang telah diterima Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ijmak maka dia terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jadilah dia Ahli Bidaah.

Antara Usul yang telah disepakti dan diterima dengan sepakat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah haram memberontak terhadap pemerintah Muslim walaupun mereka itu fasiq dan zalim. Ini adalah Usul yang sangat besar dan utama yang membezakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firqah al-Khawarij yang keluar memberontak dan mengkafirkan pemerintah muslim atas sebab dosa atau kesalahan yang bukan kufur.

Berkata Imam al-Tahawi r.h:

وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ على أَئِمَّتِنَا وَوُلَاة أُمُورِنَا، وَإِنْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَة الله عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَة، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَة، وَنَدْعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاة

Maksudnya: “dan kami tidak menerima memberontak kepada pemimpin dan pemerintah kami walaupun mereka berlaku zalim dan kami tidak akan mendoakan kejahatan atas mereka dan kami tidak akan tangan daripada mentaati mereka (memungkiri baiah) dan kami berpendapat mentaati mereka adalah termasuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan satu kefarduan selama mana mereka tidak menyuruh melakukan kemaksiatan, dan kita mendoakan mereka dengan kebaikan dan keampunan”. [Syarah al-Aqidah al-Tahawiah, 1/371].

Berkata Imam Sufian al-Sauri r.h kepada muridnya Syuaib bin Harb r.h:

يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر ، والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة ، والصبر تحت لواء السلطان جار  أم عدل

Maksudnya: “Wahai Syuaib tidak akan memberi manfaat kepadamu apa yang engkau tulis sehingga engkau berpendapat harusnya solat di belakang semua Imam sama ada yang baik mahupun yang zalim, dan jihad belaku sehingga hari kiamat dan sabar di bawah pemerintahan sultan yang zalim atau pun adil”. [Syarah Usul Iktiqad Ahlis Sunnah wal Jamaah, 1/305].

Berkata Imam al-Barbahari r.h:

ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين

Maksudnya: “Dan tidak halal memerangi pemerintah dan memberontak kepadanya walaupun dia berlaku zalim berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w kepada Abu Zarr al-Ghifari r.a: ‘Sabarlah walaupun dia itu seorang hamba habsyi’, dan sabda baginda kepada Ansar: ‘Sabarlah kalian sehingga kalian bertemu denganku di Haud’, dan bukanlah daripada Sunnah memerangi pemerintah kerana sesungguhnya pada perbuatan itu kerosakan dunia dan agama”. [Syarhus Sunnah, m.s 29].

Dasar Usul Ahlis Sunnah wal Jamaah ini adalah beberapa hadis Nabi s.a.w antaranya:

اسمع وأطع ، في عسرك ويسرك ، ومنشطك  ومكرهك ، وأثرة  عليك ، وإن أكلوا مالك ، وضربوا ظهرك

Maksudnya: “Dengar dan Taatlah dalam susah dan senangmu, keadaan rela dan terpaksa, dan dalam keadaan yang memudaratkan kamu dan jika mereka merampas harta mu sekalipun dan memukul belakangmu”. [al-Sunnah, Ibn Abi Asim].

Dalam hadis Sahih Muslim daripada Huzaifah bin al-Yaman r.a Nabi s.a.w bersabda:

تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

Maksudnya: “Hendaklah kamu mendengar dan mentaati pemerintah walaupun dia memukul belakangmu dan merampas hartamu, maka dengar dan taatlah”.

Dalam hadis Muslim juga:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ». قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا ».

Maksudnya: “Daripada Ummu Salamah r.ha bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: ‘Akan ada pemimpin-pemimpin yang kamu kenal kemungkaran mereka itu dan kamu ingkar akannya maka sesiapa yang mengenali kemungkaran mereka akan terlepas (daripada terjebak dalamnya) dan sesiapa yang ingkar maka dia selamat, tetapi sesiapa yang reda dan mengikut (maka dia binasa)’. Kata para Sahabat: ‘Apakah tidak boleh kami memerangi mereka?’ Jawab baginda: ‘Tidak boleh selagi mereka bersolat’.”

Dalam hadis Sahih Muslim juga:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ « تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِى عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِى لَكُمْ ».

Maksudnya: “Daripada Abdullah kata beliau: Bersabda Rasulullah s.a.w: ‘Sesungguhnya akan berlaku selepasku beberapa peristiwa dan kejadian yang kamu ingakr akannya’. Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana perintahmu jika ada antara kami yang mendapati keadaan itu? Jawab baginda: ‘Kamu tunaikan hak yang ada atas kamu dan kamu mintalah hak kamu kepada Allah’.”

Banyak sekali hadis-hadis berkenaan hal ini dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga telah ijmak beramal dengannya dan semua hadis-hadis ini muhkam bukan mansukh sebagaimana dakwaan sesetengah Ahli Bidaah. Dalil hadis-hadis muhkam adalah amalan para Sahabat dan Tabiin serta Tabi Tabiin akannya misalnya hadis Nafi’ Maula Ibn Umar r.hma:

لَمَّا خَلَعَ أهلُ المدينَة يَزِيدَ بْنَ مُعاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ ، وقال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «يُنصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يومَ القيامَةِ ، وإِنَّا قد بَايَعْنا هذا الرجلَ على بيعِ اللهِ ورسولِهِ ، وَإِنِّي لا أعلَمُ غَدْرا أَعْظمَ مِن أن يُبَايَعَ رَجُلٌ على بَيْعِ اللهِ ورسولِهِ ، ثُم يُنصَبَ له القتالُ ، وإني لا أعلم أحدا منكم خَلَعَه ، ولا بَايَعَ في هذا الأمر ، إلا كانت الفَيْصَل بيني وبينه

Maksudnya: “Apabila penduduk Madinah memberontak kepada Yazid bin Muawiyah Ibn Umar menghimpun semua keluarganya dan anaknya seraya berkata: Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersanda: ‘Ditegakkan bagi setipa pengkhianat bendera di hari kiamat dan sesungguhnya kita telah membaiat lelaki ini (Yazid) dengan Baiat Allah dan RasulNya dan sesungguhnya aku tidak tahu apakah ada khianat yang lebih besar daripada seseorang membaiat dengan baiat Allah dan RasulNya kemudian dia hendak memerangi pemerintah yang dibaitanya, dan sesungguhnya tidaklah aku ketahui seorang daripada kamu yang memberontak kepadanya dan membaiat dalam urusan ini melainkan ia menjadi pemisah antara kau dan dia”. [al-Bukhari & Muslim].

Demikian juga hadis-hadis ini merupakan nasihat dan taujih Nabi s.a.w berkenaan perkara yang akan berlaku setelah kewafatan baginda, maka Nabi manakah pula yang datang setelah baginda lalu memansukhkannya dan menukar dengan harusnya memberontak?!!

Para Sahabat ridwanullahi alaihim telah ijmak melarang dan mengingkari tindakan Saidina Husain bin Ali r.hma memberontak kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah r.h  demikian juga mereka mengingkari pemberontakan penduduk Madinah dalam peristiwa al-Hurrah dan ini jelas menunjukkan hadis-hadis berkenaan bab ini diamalkan dan muhkam.

Jika ada pula yang mendakwa kononnya terdapat sebahagian Salaf yang memberontak maka ini menunjukkan mereka tidak ijmak dalam masalah ini. Ini adalah kekaburan yang nyata kerana kesalahan ijtihad yang nyata berlawanan dengan nas tidak memudaratkan Ijmak seperti Ijmaknya Ulama haram meliwat Isteri, ijmaknya Ulama semua yang memabukkan adalah haram sama ada diminum sedikit atau banyak, Ijmak ulama haramnya riba al-Fadl dalam jual beli dan lain-lain masalah yang terdapat qaul syaz yang tidak diambil kira sehingga tidaklah menghalang berlakunya Ijmak.

Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan mentaati pemerintah jika dia menyuruh melakukan sesuatu perkara maksiat sekalipun akan menyebabkan pemerintah itu berindak zalim kepada kita dengan membunuh kita pula atau memenjarakan kita dan sebagainya. Perkara ini jelas terlihat pada syaksiah Imam Ahmad bin Hanbal r.h di mana beliau telah dipaksa oleh Khalifah al-Mu’tasim untuk mengatakan al-Quran Makhluk namun beliau enggan sehingga dipenjara dan disiksa, namun beliau tidak pernah membenarkan kaum muslimin memberontak demikian juga Ulama lainnya yang sezaman dengan beliau ramai yang lari bersembunyi namun tidak ada pula antara mereka yang menyusun strategi untuk memberontak terhadap Khalifah.

Antara dalil bahawa telah berlaku Ijmak haramnya memberontak kepada pemerintah muslim adalah Ijmaknya Ulama akan harusnya diperangi kaum Bughah yakni mereka yang memberontak kepada Waliyyul Amri yang muslim walaupun pemerintah itu seorang yang zalim dan fasiq.

Dalam hadis daripada Auf bin Malik r.a, Rasulullah s.a.w bersabda:

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ : الذين تُحبُّونَهُمْ ويُحبونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عليهم ، ويُصَلُّونَ عليكم ، وَشِرارُ أَئِمَّتِكُمُ : الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ ، وَيُبْغِضُونَكمْ ، وتَلْعَنُونَهُم ، وَيلْعَنُونَكم» قال : قُلنا : يا رسول الله ، أفَلا نُنابِذُهم [ عند ذلك ؟] ، قال : «لا ، ما أقاموا فيكم الصلاةَ ، لا ، ما أقاموا فيكم الصلاةَ ، ألا مَنْ وَلِيَ عليهِ وَالٍ ، فرآهُ يَأْتي شَيئا مِنْ مَعصيةِ اللهِ ، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا يَنْزِعَنَّ يَدا من طَاعَةٍ» أخرجه مسلم.

Maksudnya: “Sebaik-baik pemimpin kamu adalah yang kamu cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada kamu, kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu dan seburuk-buruk pemimpin kamu adalah yang kamu benci kepada mereka dan mereka benci kepada kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu”. Berkata Auf: ‘Kami pun berkata: Wahai Rasulullah, apakah tidak boleh kami memerangi mereka ketika itu?’, Jawab baginda: ‘Tidak boleh selagi dia mendirikan solat pada kamu, tidak boleh selagi dia mendirikan solat pada kamu, sesungguhnya sesiapa yang melantik seseorang sebagai pemerintahnya lalu dia lihat pemimpinnya itu melakukan maksiat kepada Allah, bencilah maksiat pada Allah yang dilakukannya itu dan jangan sekali-kali mencabut tangan daripada ketaatan (memungkiri baiah)”. [Muslim].

Daripada Ubadah bin al-Samit r.a kata beliau:

بايعنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على السمع والطاعة ، في العُسر واليُسر ، والمنْشَط ، والمكْرَه وعلى أثَرَةٍ علينا ، وعلى ألا نُنازع الأمر أهْلَهُ ، وعلى أن نقول بالحق أينما كُنّا لا نخافُ في الله لَوْمَةَ لائم.

قال : «إلا أن تَرَوْا كُفرًا بَواحًا ، عندكم فيه من الله برهان»

Maksudnya: “Kami telah membaiat Rasulullah s.a.w untuk dengar dan taat (kepada pemimpin) dalam keadaan susah, senang, rela, terpaksa, dan yang membawa kesusahan kepada kami, dan kami tidak akan merampas sesuatu urusan (pemerintahan) daripada ahlinya (yang memegang jawatan itu) dan supaya kami berkata benar di mana sahaja kami berada dan kami tidak boleh takut kerana Allah cercaan pencerca”. Kata baginda: “Kecuali jika kamu melihat (pada pemerintah) kekafiran yang jelas yang ada pada kamu di sisi Allah hujjah”. [al-Bukhari & Muslim].

Jelas dalam hadis-hadis yang sahih ini dibuktikan pula amalan para Salaf Soleh dengannya bahawa tidak boleh kita memerangi dan memberontak kepada pemerintah selagi dia seorang muslim walaupun dia melakukan maksiat kepada Allah Taala kecuali jika berlaku padanya kekufuran yang menjadikannya kafir maka hendaklah diperangi dan jika tidak mampu hendaklah berhijrah.

Kaum Bidaah berdalilkan hadis di atas ini bahawa cukuplah pemerintah itu dilihat melakukan amalan kufur maka bolehlah kita memberontak! Subhanallah! Ini adalah ucapan Khawarij tulen. Adakah cukup semata-mata kita melihat seseorang yang diyakini seorang muslim melakukan sesuatu kekufuran sudah boleh kita menghukumnya kafir dan menghalalkan darahnya?! Allaha Allah Wahai kaum muslimin…jagalah darah saudaramu! Ingat sabda Nabi s.a.w:

مَن قال لأخيه يا كافر ، فقد باء بها أحدُهما

Maksudnya: “Sesiapa berkata kepada saudaranya (yang muslim) wahai kafir maka telah kembali kalimah itu kepada salah seorang mereka”. [Riwayat al-Jamaah kecuali al-Nasai].

Tidak boleh kita menghukum seseorang muslim yang melakukan sesuatu kekufuran kecuali setelah dipastikan tiada padanya halanagn-halangan takfir seumpama kejahilan, tersalah, syubhat takwil, tergelincir lidah dan seumpanya. Jika semata-mata melihat seseorang muslim melakukan perbuatan kafir seperti kita nampak daripada kejauhan dia tuduk di hadapan kubur lalu kita hukum dia telah kafir padahal dia tunduk itu untuk mengambil barangnya yang terjatuh maka ini akan membawa bala yang besar.

Wahai Ahli Bidaah, jika kami menggunakan kaedah kamu ini dalam menghukum kafirnya seseorang maka akan dihukum kafirlah Syed Qutb, Hasan al-Banna, Yusuf al-Qardawi, Abdul Hadi Awang, Nik Abdul Aziz, dan lain-lain lagi pemimpin kamu yang tidak terlepas daripada melakukan amalan syirik atau menuturkan kalimah kufur. Namun, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat cintakan persaudaraan Islam ini kami benci untuk memutuskan tali persaudaraan ini dengan sewenang-wenangnya.

Atas fahaman siapakah kamu memahami kononnya cukuplah sekadar melihat pemimpin itu melakukan kekufuran maka dihukum padanya hilang hak memimpin dan diperangi? Di manakah slogan mengikuti Manhaj Salaf yang kamu sebelum ini laung-laungkan? Adakah ini manhaj salaf? Demi Allah, sama sekali tidak, kamu sebenar-benarnya kaum pembawa fitnah dan pada hari ini Allah Taala telah mendedahkan wajah sebenar kamu.

Ketahuilah manhaj salaf dalam bermuamalah dengan pemimpin yang zalim dan fasiq adalah menasihati mereka tanpa menjatuhkan maruah mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka dan berusaha untuk memperbaiki diri kerana kezaliman pemerintah bermula dengan kemaksiatan yang tersebar dalam rakyatnya sebagaimana yang dinyatakan Imam Ibn Abil Izz al-Hanafi r.h:

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل

Maksudnya: “Adapun wajib mentaati mereka walaupun berlaku zalim maka kerana memberontak dan keluar daripada ketaatan mereka itu membawa kepada kerosakan-kerosakan yang berganda berbanding kezaliman mereka, bahkan bersabar atas kezaliman mereka itu menghapuskan dosa-dosa dan menggandakan pahala, kerana sesungguhnya Allah Taala tidaklah menjadikan kekuasaan mereka atas kita melainkan kerana rosaknya amalan kita dan balasan itu setimpal dengan amalan maka wajib atas kita bersungguh-sungguh memohon ampun dan memperbaiki amalan”. [Syarah al-Tahawiah, m.s 381 tahkik al-Albani].

Firman Allah Taala:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Maksudnya: “dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan (atau bala bencana), maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan (dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa); dan (dalam pada itu) Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu.” [al-Syura: 30].

Dan firman Allah Taala:

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Maksudnya: “dan demikianlah Kami jadikan sebahagian dari orang-orang yang zalim itu kawan rapat dengan sebahagian yang lain, disebabkan apa yang mereka telah usahakan (dari perbuatan-perbuatan kufur dan maksiat itu).” [al-An’am: 129].

Sabda Nabi s.a.w:

ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، والنصيحة لولاة الأمر ، ولزوم الجماعة ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم

Maksudnya: “Tiga perkara yang (jika dilakukan) tidak akan mencemarkan hati muslim: “Ikhlas amalan untuk Allah, menasihati pemerintah, dan melazimi al-Jamaah maka sesungguhnya dakwah mereka mengelilingi belakang mereka”. [al-Sunnah Ibn Abi Asim, Sahih].

Sabda Nabi s.a.w:

من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ، ولكن يأخذ بيده فيخلوا به ، فإن قبل منه فذاك ، وإلا كان قد أدى الذي عليه

Maksudnya: “Sesiapa yang hendak menasihati orang yang berkuasa maka janganlah dilakukan secara terbuka (yang boleh menjatuhkan maruahnya) tetapi peganglah tangannya dan bersendirianlah dengannya, jika dia menerima nasihat itu maka itulah yang dikehendaki, jika tidak maka dia telah menunaikan tanggungjawab yang ada atasnya”. [Al-Sunnah Ibn Abi Asim, sahih].

Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Manhaj al-Salafi yang tulen yang bersih daripada bidaah dan khurafat dan atas perkara sebeginilah Dakwah Salafiah ditegakkan iaitu untuk menegakkan Islam yang sesuai dengan Manhaj Nabawi.

Apa yang perlu diberi perhatian oleh Salafiyun, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahli Bidaah mendatangkan Syubhat harusnya memecat atau menurunkan pemerintah daripada jawatannya kerana fasiq sebagai dalil harusnya memberontak.

Ini adalah talbis dan tadlis yang sangat dahsyat kerana pemecatan pemimpin melalui Ahli Syura atau Ahli al-Halli wal Aqdi tidak membawa sebarang mudarat dan mafsadah, adapun memberontak dengan senjata akan membawa kerosakan yang besar.

Maka jika terdapat Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahawa harusnya menukar pemerintah yang melakukan kezaliman dan kefasiqan adalah apabila dengan cara yang aman yang tidak membawa kepada kerosakan yang lebih besar dan menumpahkan darah kaum muslimin.

Sebahagian Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebaliknya berpendapat kefasiqan dan kezaliman sama sekali tidak menjadikan ruang untuk menukar pemerintah bahkan kita disuruh menasihatinya dan bersabar atas kezaliman tersebut sehingga Allah Taala menghilangkannya dengan diubah pemimpin itu menjadi adil atau dimatikan dan diganti dengan yang lain.

Namun, Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berbeza pendapat jika usaha menukar pemerintah itu akan membawa kepada pertumpahan darah yang terpelihara dan fitnah yang besar maka tidak harus sama sekali memberontak kepada pemimpin itu.

Demikianlah Manhaj Salafi yang lurus, menilai baik dan buruk menurut timbangan al-Quran dan al-Sunnah bukan menurut hawa nafsu dan emosi semata-mata seperti mana kaum Khawarij yang seriang memberontak, berdemonstrasi jalanan menjejaskan kehidupan manusia seharian bahkan mencemar kesucian masjid atas sebab yang sangat remeh dan temeh misalnya bahasa apa yang patut digunakan untuk belajar  Matematik dan Sains. Sebab yang remeh ini pun menjadi alasan untuk mereka memberontak dan memprotes mencemar kesucian masjid dan menyekat kehidupan manusia lain.

Mudah-mudahan artikel ringkas dan tidak seberapa ini dapat memberi manfaat menyingkap syubhat Emran Ahmad, penulis di laman web al-Fikrah.net iaitulah laman sesawang kaum Hizbiah Khawarij Moden yang sedang berleluasa menyebarkan fitnah dan kesesatan menggunakan nama Manhaj Salafi. Mudah-mudahan Allah Taala memberi hidayah kepada kita semua dan menetapkan kita atas Manhaj Salafiah Sejati sehingga ke akhir hayat..amin.

 

RUJUKAN:

Syarah al-Aqidah al-Tahawiah, Ibn Abil Izz al-Hanafi

Al-Sunnah li Ibn Abi ‘Asim dan Takhrijnya Zilal al-Jannah oleh Syeikh al-Albani

Al-Sunnah li Imam al-Khallal

Al-Syariah lil Ajury

Syarah Usul Iktiqad Ahlis Sunnah wal Jamaah oleh Imam al-Lalikaie

Al-Khilafah al-Islamiah baina Nuzumil Hukmil Mu’asir oleh Syeikh Jamal al-Murakibi

Syarah al-Sunnah oleh Imam al-Barbahari

Al-Ahkam al-Sultaniah oleh Imam Abul Ya’la al-Farra’

Al-Ahkam al-Sultaniah oleh Imam al-Mawardi

Al-Majmuk Syarah al-Muhazzab (Takmilah) oleh Syeikh Najib al-Muti’i.

Jami’ul Usul fi Ahadis al-Rasul oleh Imam Majduddin Abus Sa’adat Ibn al-Asir Tahkik Syuaib al-Arnauth dan Taklik Aiman Soleh Syaaban.

Al-Jarh wal Takdil ‘Indas Salaf oleh Syeikh Abdul Salam bin Barjas Al Abdul Karim.

MANHAJ AHLI SUNNAH WAL JAMAAH TERHADAP PEMIMPIN YANG ZALIM

11 Feb

Oleh: Muhammad Asrie bin Sobri

Artikel ringkas ini akan cuba menjelaskan manhaj yakni kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bermuamalah atau berhubungan dan bergaul dengan pemimpin yang zalim.

Ahli Sunnah wal Jamaah (ASWJ) meletakkan permasalahan berkenaan pemimpin ini dalam bab akidah melambangkan betapa pentingnya isu kepimpinan ini sekaligus menafikan dakwaan bahawa Islam adalah agama sekular yang mengasingkan agama daripada politik. Fahaman sekular amat menyelweng daripada akidah Islam keran Islam melihat politik sebagai masalah akidah yang perlu dipelihara.

Pemahaman politik yang terkeluar daripada manhaj ASWJ akan melahirkan kesesatan dalam perkara akidah. Sebagai contoh ajaran Syiah Rafidah yang bukan sekadar sesat bahkan kafir adalah berpunca daripada pergolakan politik.

Selain itu, masalah bagaimana kita perlu bermuamalah dengan pemimpin muslim yang zalim juga termasuk dalam akidah al-Wala’ wa al-Bara’ (Cinta dan Benci kerana Allah)  yang merupakan ikatan iman yang paling teguh.

Pemimpin yang muslim yang melakukan kezaliman termasuklah dalam kategori kedua manusia dalam akidah al-Wala’ wa al-Bara’ iaitu mereka yang berhak mendapat al-wala’ (kesetiaan) dan al-Bara’ (berlepas diri) sekaligus.  Berikut kita jelaskan noktah-noktah penting dalam manhaj ini:

Pertama: Mentaati Pemerintah Adalah Wajib ‘Ain

Mentaati pemerintah kaum muslimin yang beragama Islam adalah fardu ‘ain berdalilkan firman Allah s.w.t dalam surah alp-Nisaa ayat ke-59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Maksudnya: “Wahai orang-orang Yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada “Ulil-Amri” (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Qur’an) dan (Sunnah) RasulNya – jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya”.

Kewajipan taat kepada pemimpin kaum muslimin adalah perkara ijmak dalam kalangan ASWJ bahkan para ulama juga telah ijmak wajibnya memerangi kaum bughah yakni mereka yang menentang pemimpin Islam secara bersenjata.

Kedua: Haram Mentaati Perintah Yang Maksiat

Demikian juga telah ijmak ulama haram terhadap muslim mengikut perintah pemimpin yang membawa kepada maksiat. Ini berdasarkan ayat di atas (surah al-Nisaa: 59) yang mengqaidkan (mengikat) ketaatan kepada pemimpin itu dengan ketaatan kepada Allah s.w.t. Demikian juga sabda Rasulullah s.a.w:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Maksudnya: “Ketaatan itu sesungguhnya hanya dalam perkara makruf” [Muttafaq ‘Alaih].

Dan sabda Nabi s.a.w:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Maksudnya: “Dengar dan Taat itu wajib atas setiap muslim dalam perkara yang dia suka dan benci selama tidak disuruh melakukan maksiat maka apabila dia (pemimpin) menyuruh melakukan maksiat maka tidak boleh dia dengar dan tidak boleh dia taat” [Muttafaq ‘alaih].

Antara contoh dalam tidak mentaati perkara maksiat adalah sebagaimana hadis dalam sahih al-Bukhari dan Muslim bahawa seorang panglima perang yang dilantik Rasulullah s.a.w dalam satu sariah memerintahkan para prajuritnya untuk masuk dalam api lalu mereka semua enggan. Sehingga akhirnya kemarahan panglima mereka reda dan api pun  padam, mereka pulang ke Madinah dan mengadukan hal itu kepada Rasulullah s.a.w lalu baginda berkata: “Jika kamu masuk ke dalamnya tentulah kamu tidak akan keluar lagi, sesungguhnya taat itu hanya dalam perkara makruf”.

Ketiga: Wajib Menasihati Pemimpin Yang Zalim.

Ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih lagi masyhur:

الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 

Maksudnya: “Agama itu adalah Nasihat”. Kami (Sahabt) bertanya: ‘Untuk siapa?’ Jawab baginda: “Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan awam mereka”. [Muslim].

Dan sabda Nabi s.a.w:

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

Maksudnya: “Jihad yang Afdal adalah perkataan yang benar di sisi pemimpin yang zalim” [Abu Daud, al-Tarmizi, al-Nasai, Ibn Majah, dan Ahmad dan hadisnya sahih].

Nasihat kepada pemimpin itu hendaklah dilakukan dengan bahasa yang paling baik dan paling lunak serta dalam keadaan yang terhormat serta haram mencela dan mengaibkan pemimpin depan khalayak ramai berdasarkan firman Allah s.w.t:

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44)

Maksudnya:  “Pergilah kamu berdua kepada Firaun, Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya. “Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut”. [Taha: 43&44].

Istidlalnya adalah jika kepada Firaun yang kafir pun Allah s.w.t memerintahkan Nabi Musa a.s dan Nabi Harun a.s bercakap secara lemah lembut maka lebih utama lagi dilakukan kepada pemimpin Islam.

Sabda Nabi s.a.w:

من أراد أن ينصح لذى سلطان بأمر فلا يبدله علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فان قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذى عليه

Maksudnya: “sesiapa yang hendak menasihati pemimpin akan sesuatu urusan maka janganlah dia melakukannya terang-terangan tetapi pegnaglah tangannya dan bersendirianlah dengannya (lalu nasihatlah), jika dia (pemimpin) menerimanya maka demikianlah yang dikehendaki, jika tidak maka dia telah melaksanakan tanggungjawabnya”. [Ahmad, sahih].

Dalam hadis ini menjelaskan wajibnya menasihati pemimpin dan wajib pula melakukannya dengan cara yang baik. Dalam sebuah riwayat dinyatakan:

عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال : أنظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق فقال أبو بكرة اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله

Maksudnya: Daripada Ziyad bin Kasib al-Adwi katanya: Aku bersama Abu Bakrah di bawah minbar Ibn Amir ketika dia sedang berkhutbah dengan memakai pakaian yang nipis maka berkata Abu Bilal: ‘Lihat pemimpin kita itu, dia memakai pakaian orang fasiq’. Maka berkata Abu Bakrah r.a: Diamlah, aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesiapa yang menghina Sultan Allah di bumi maka Allah akan menghinanya”. [al-Tarmizi, sahih].

Oleh itu, jelas sekali dalam manhaj Syarak yang benar, perbuiatan berdemonstrasi dan protes jalanan membantah pemimpin yang zalim adalah maksiat dan perbuatan itu hanyalah menambah dosa atas dosa semata-mata.

Abu Ishaq al-Sabi’i r.h, daripada pembesar ulama Tabiin berkata:

ما سب قوم أميرهم، إلا حرموا خيره

Maksudnya: “Tidak ada suatu kaum yang mencerca pemimpin mereka melainkan akan terhalang daripada mendapat kebaikannya”. [al-Tamhid, Ibn Abdil Barr, al-Fitan, Abu Amru al-Dani].

Keempat: Haram Memberontak dan Menggulingkan Pemerintah Yang Zalim

Walaupun disuruh kita tidak mengikuti perintah yang berunsur maksiat, namun pemimpin yang menyuruh melakukan maksiat atau melakukan maksiat hanya wajib dinasihati secara baik dan tidak boleh digulingkan dengan kekerasan atau menderhaka kepadanya. Sabda Rasulullah s.a.w:

Dalilnya hadis Muslim dan Ahmad berikut:

عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ) قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال ( لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولا تكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة )

Maksudnya: Daripada Auf bin Malik daripada Rasulullah s.a.w sabda baginda: “Sebaik-baik pemimpin kamu adalah yang kamu suka dan mereka menyukai kamu, kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu, seburuk-buruk pemimpin kamu adalah yang kamu benci dan mereka benci kepada kamu, kamu melaknapt mereka dan mereka melaknat kamu”. Kata para sahabat: ‘wahai Rasulullah, apakah tidak boleh kami memerangi mereka?’ Jawab baginda: “Tidak boleh selagi dia mendirikan solat dalam kalangan kamu dan jika kamu melihat pemimpin kamu melakukan sesuatu yang dia benci maka bencilah amalannya tetapi jangan cabut tangan dari mentaatinya (dalam makruf)”.

Hadis ini tidaklah menunjukkan bolehnya melaknat pemimpin kerana tidak boleh sama sekali melaknat seseorang muslim tetapi melaknat amalan pemimpin tersebut.

Sabda Rasulullah s.a.w:

(ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر سلم ولكن من رضي وتابع ) قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال ( لا ما صلوا )

Maksudnya: “Akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang kamu suka amalan mereka dan ada yang kamu benci (kerana ianya maksiat), sesiapa yang mengenal pasti maksiat yang dilakukan maka dia terlepas, sesiapa yang ingkar dia selamat, tetapi (yang binasa) adalah yang reda dan mengikut”. Para Sahabat berkata: ‘Apakah tidak boleh kami memerangi mereka?’ Kata baginda: “Tidak boleh selagi mereka bersolat”. [Muslim, Abu Daud, al-Tarmizi, Ahmad].

Daripada Huzaifah bin al-Yaman r.a bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ) قال قلت كيف أصنع ؟ يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال ( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )

Maksudnya: “Akan ada selepasku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikut petunjukku dan tidak mengikut sunnahku dan akan ada dalam mereka lelaki-lelaki yang berhati syaitan berbadan manusia”. Kata Huzaifah:’Aku bertanya: Maka bagaimana aku harus lakukan wahai Rasulullah?’ Jawab baginda: “Kamu dengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia menyebat belakangmu dan merampas hartamu, dengar dan taatlah”. [al-Bukhari & Muslim, lafaz bagi Muslim].

Sabda Rasulullah s.a.w:

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Maksudnya: “Sesiapa yang membenci akan perbuatan pemimpinnya (yang maksiat) maka bersabarlah kerana sesungguhnya sesiapa yang keluar menentang pemerintah sejengkal lalu mati, maka dia mati sebagai orang jahiliah”. [al-Bukhari & Muslim]

Syarat untuk keluar memberontak adalah apabila pemimpinnya menjadi kafir maka ketika itu wajib atas kaum muslimin melucutkan jawatannya dengan cara yang paling elok dan jika tidak ada jalan lain melainkan perang maka hendaklah berperang jika tidak hendaklah mereka berhijrah. [Syarah Tahawiyah min Kalam Ibn Taimiah, 86&87].

Ini sebagaimana sabit dalam hadis al-Bukhari dan Muslim daripada Ubadah bin al-Samit r.a katanya:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

Maksudnya: “Rasulullah s.a.w memanggil kami lalu baginda mengambil baiat daripada kami dan antara yang baginda syaratkan adalah dengar dan taat (pada pemimpin) dalam perkara yang kami suka dan benci (selagi bukan maksiat), dalam keadaan senang dan susah kami dan dalam perkara yang merugikan kami dan janganlah kami menandingi hak ahlinya melainkan kamu melihat kufur yang jelas yang padanya kamu mempunyai dalil di hadapan Allah nanti”.

Berkata al-Qadi ‘Iyadh r.h:

لو طرأ عليه الكفر انعزل

Maksudnya: “Jika dia (pemimpin) menjadi kafir (nauzubillah min zalik) maka dia terlucut jawatan..” [Syarah Sahih Muslim li al-Nawawi, 12/229].

Berkata Imam Abul Hasan al-Asy’ari r.h:

ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة

وندين بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة

Maksudnya: “dan kami berkeyakinan wajibnya mendoakan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kestabilan pemerintahan mereka serta menyesatkan sesiapa sahaja yang berpendapat bolehnya menderhaka kepada pemimpin yang zalim dan kami beriman haramnya memberontak dengan senjata dan kami beriman perlu meninggalkan berperang dalam fitnah”. [al-Ibanah, 1/11].

Jelas daripada kenyataan Imam al-Asy’ari ini, ASWJ bersepakat haramnya memberontak kepada pemerintah selama dia muslim dan beriman walaupun dia melakukan maksiat dan berlaku zalim.

Analoginya mudah, apabila ibu bapa kita melakukan maksiat atau menyuruh kita melakukan maksiat maka kita wajib mengingkari maksiat tersebut tetapi kita tidak boleh memutuskan nasab kita dengan mereka.

Imam Abu Jaafar al-Tahawi r.h menyatakan dalam kitab Aqidah beliau:

-“ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.”

Maksudnya: “dan kami tidak percaya sama sekali bolehnya keluar menetang pemerintah walaupun mereka berlaku zalim dan kami tidak akan mendoakan keburukan atas mereka dan tidak akan menderhaka pada mereka bahkan kami berpendapat mentaati mereka termasuk taat kepada Allah Azza wa Jall dan ianya fardu (wajib) selama mereka tidak menyuruh melakukan maksiat dan kami mendoakan bagi mereka kebaikan dan kemapunan”. [Syarah Tahaiwah min Kalam Ibn Taimiah, 85].

Contoh Ulama al-Salaf dalam Berhadapan Kezaliman Pemimpin

Imam Abu Hanifah r.h: Beliau telah dipenjarakan oleh Khalifah al-Mansur al-Abbasi hanya kerana tidak mahu menerima jawatan Qadi (Hakim). Abu Hanifah r.h tidak pernah sama sekali membenarkan kaum muslimin menentang atau memberontak terhadap al-Mansur sehingga beliau wafat dalam penjara.

Imam Malik bin Anas r.h: Di zaman beliau terdapat pemberontakan terhadap al-Mansur (yakni Khalifah al-Mansur yang menghukum Abu Hanifah tadi) kemudian pemberontak ini berjaya menawan Madinah dan dipaksa untuk membaiat pemimpin mereka. Imam Malik enggan menderhaka pada Khalifah dan sanggup diseksa walaupun diketahui al-Masnur seorang yang zalim.

Imam al-Syafii r.h: Beliau telah ditangkap dan ditahan tanpa usul periksa dan dituduh sebagai pemberontak oleh Khalifah Harun al-Rasyid r.h, namun Imam Syafii setelah dibebaskan tidak pernah berdendam dengan khalifah bahkan sentiasa mendoakan kebaikan buat beliau.

Imam Ahmad bin Hanbal r.h: Khalifah al-Makmun dan al-Muktasim telah menyiksa beliau kerana keengganan menurut perintah maksiat mereka mengatakan al-Qur’an makhluk. Namun, Imam Ahmad melarang para pengikutnya yakni ASWJ memberontak.

Kesimpulan

Apa yang kami bentangkan ini semuanya berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih, bukanlah berdasarkan hawa nafsu dan emosi. Kami menasihatkan kaum muslimin yang kami cintai sekalian untuk berpegang teguh dengan Manhaj ASWJ ini dalam semua aspek kehidupan mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.

Ingatlah, Umat Muhammad yang diakhir zaman ini tidak akan berjaya melainkan mereka mengikut jejak langkah yang telah dilalui oleh pendahulu mereka yang soleh yang telah berjaya dunia dan akhirat. Wallahua’lam.

DEMONSTRASI MEMBELA PALESTIN: SEJAUH MANA MEREKA TERBELA?

15 Jan

Oleh : Muhammad Asrie bin Sobri

Demonstrasi menjadi pilihan utama rata-rata Umat Islam dalam usaha yang mereka namakan “Membela Palestin dan Gaza”. Kita selaku Umat Islam terikat dengan Manhaj al-Salaf al-Soleh dalam melakukan setiap perkara dalam hidup ini. Hal ini bersesuaian dengan sabda Nabi s.a.w :

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي ، فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

Maksudnya : “Sesiapa yang hidup selepas ku akan melihat banyak pertelingkahan pendapat maka hendaklah kamu mengikut sunnahku dan sunnah para khalifah yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk (para Sahabat), peganglah ia dengan teguh dan gigitlah dengan gerahammu dan hati-hatilah dengan perkara baharu (dalam agama) kerana perkara baharu dalam agama itui bidaah dan setiap bidaah itu menyesatkan”. [Abu Daud, al-Tarmizi, Ibn Majah, Ahmad].

Oleh itu, dalam menghadapi isu Gaza ini, kita perlu sama ada mahu atau tidak, mengikuti sunnah Nabi s.a.w dan para Sahabat baginda dalam menghadapi Nazilah atau Musibah Am yang menimpa kaum muslimin.

Pergelutan Bersejarah

Pertarungan antara Islam dan Yahudi bukanlah perkara baru, bukanlah baru sebulan dua ini kita berperang dan bertempur dengan Yahudi, sepanjang sejarah daripada kebangkitan Rasulullah s.a.w membawa risalah Ilahi telah bermula pelbagai pertarungan antara baginda dengan Yahudi sama ada berbentuk ketenteraan atau pemikiran atau yang disebut sekarang sebagai al-Ghazwul Fikri.

Oleh itu, kita seharusnya mengambil contoih teladan daripada Rasulullah s.a.w dalam memerangi Yahudi dan membantu saudara-saudara kita di Gaza. Firman Allah s.w.t :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Maksudnya : ” Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)”. [al-Ahzab: 21]

Dalam ayat yang mulia ini, Allah s.w.t menyeru kaum mukminin supaya mengikut jejak langkah Rasul mereka Muhammad s.a.w serta difahami juga daripada perintah ini menjauhi segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan cara Rasulullah s.a.w.

Jihad dan Sunnah Nabi s.a.w

Ulama Islam telah bersepakat semua amal ibadah hanya akan diterima oleh Allah jika mencakupi dua syarat iaitu:

1- Ikhlas kepada Allah s.w.t lahir dan batin. Yakni bebas daripada Syirik Akbar dan Syirik Asghar. Dalilnya firman Allah s.w.t :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Maksudnya : “Maka sesiapa yang berharap untuk bertemu Tuhannya maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh (amalan yang dicintai Allah) dan janganlah dia menyekutukan Tuhannya dalam ibadahnya itu dengan suatupun” [al-Kahfi: 110]

2- Mengikuti petunjuk dan cara (kaifiat) yang sesuai dengan Sunnah Nabi s.a.w berdalilkan hadis Nabi s.a.w:

مَنْ احْدَثَ فِي امْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Maksudnya : “Sesiapa yang mereka-reka perkara baharu dalam urusan kami ini (agama Islam) yang tidak berasal daripadany maka ia tertolak” [al-Bukhari dan Muslim].

Maka, setiap ibadah yang dilakukan jika ianya ikhlas tetapi tidak mencontoihi Rasulullah s.a.w misalnya orang yang sengaja solat subuh 4 rakaat dengan niat mendapat pahala lebih, maka ibadatnya batal dan berdosa, demikian juga mereka yang beribadat cukup syarat, rukun, dan sunat-sunatnya tetapi hatinya riya’ dan ujub tidak diterima Allah s.w.t.

Demikianlah jihad, yang merupakan salah satu ibadah yang terpenting dalam Islam, ia tidak terlepas daripada keterikatan dengan dua syarat di atas. Orang yang berjihad cukup syaratnya, tidak membunuh wanita dan kanak-kanak, tidak menebang pokok tanpa keperluan, tidak merobohkan rumah Ibadat, dan sebagainya daripada pantang larang jihad tetapi tidak ikhlas, dia memohon pertolongan daripada jin, memakai tangkal dan ilmu kebal, maka ini syirik akbar, dia mati sebagai musyrik seperti Abu Lahab dan Abu Jahal atau dia riya’ yang merupakan syirik kecil maka tiada dia memperoleh pahala syahid.

Orang yang ikhlas berjihad tetapi melanggar pantang larang jihad, membunuh orang yang tidak bersalah, mengkafirkan orang yang tidak kafir dan sebagainya, jihadnya juga ditolak oleh syarak.

Maka, kita jangan cepat melatah jika mendengar seruan jihad yang dilaungkan sebahagian manusia melawan Yahudi, kerana jika jihad itu tidak menurut syarat-syaratnya ia hanya sia-sia sahaja.

Menjauhi Yang Sia-sia

Selain itu, orang muslim juga terikat dengan hadis Nabi s.a.w :

 مِنْ حَسَن إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ

Maksudnya : “Antara tanda keelokan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah kepadanya” [Ahmad]

Oleh itu, antara maqasid syariah Islam yang utama adalah menjaga kemaslahatan manusia dan menolak kemudaratan. Islam melarang umatnya melakukan perkara yang sia-sia apatah lagi perkara yang mendatangkan mudarat padanya.

Allah s.w.t dalam surah al-Mukminun ayat ketiga menjelaskan ciri-ciri orang beriman antaranya :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

Maksudnya : “dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia”

Para Ulama Tafsir menyatakan maksud al-Laghwi yang dieprintahkan kaum muslimin menjauhinya adalah : “Perkara yang tidak ada faedah padanya sama ada perkataan atau perbuatan”.[Ibn Kasir, 5/462]

Kaum muslimin apabila hendak melakukan sesuatu perkara mereka akan menilai dahulu apakah ianya memberi faedah atau tidak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, mengarahkan supaya tentera Islam yang telah mengepung Kostantinopel selama bertahun-tahun bermula zaman al-Walid bin Abdul Malik supaya berundur setelah kepungan itu mendatangkan mudarat kepada tentera Islam.

Semenjak itu kaum muslimin menghentikan kepungan terhadap Kostantinopel kerana mereka tahu walaupun penting untuk menawan kota yang menjadi markas Nasrani ketika itu tetapi kemaslahatan umat perlu diutamakan. Perlu menilai apakah yang lebih berfaedah.

Terdahulu daripada itu, Khalifah Usman bin Affan r.a menarik semula hasratnya untuk membukukan al-Sunnah setelah melihat adanya mafsadah bercampur al-Qur’an dan al-Sunnah walaupun penting untuk membukukan al-Sunnah namun pada zaman beliau, maslahah tadwin sunnah bukanlah masalahah rajihah.

Lebih awal daripada itu, Nabi s.a.w membuat perjanjian Hudaibiah dengan pihak Musyrikin yang membawa gencatan senjata selama sepuluh tahun dan dilihat memberi beberapa kelebihan kepada kaum musyrikin namun Nabi s.a.w menerimanya kerana adanya maslahah yang lebih besar daripada itu iaitu penyeruan Islam kepada kaum bukan Arab dan Arab di luar Jazirah.

Larangan Tasyabbuh

Sikap ini menjadi kayu ukur kepada kaum muslimin untuk menerima apa-apa budaya atau pemikiran daripada musuh mereka di Barat yang tidak nyata larangannya oleh al-Qur’an dan Hadis Rasulullah s.a.w. Kita lihat kaum muslimin dahulu berjaya membawa banyak ilmu daripada barat namun tidak hilang identiti mereka sebagai muslim.

Ini berbeza dengan muslim moden yang mengambil apa sahaja daripada barat tanpa penapisan. Rasulullah s.a.w telah bersabda :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

Maksudnya : “Sesiapa yang meniru suatu kaum maka dia termasuk daripada mereka” [Abu Daud, Ahmad]

Hadis ini menjadi asas larangan apa-apa bentuk peniruan gaya hidup yang tidak Islamik serta apa-apa pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam. Apa-apa ilmu yang diperoleh daripada Barat hendaklah dinilai dengan kayu ukur maslahah dan mafsadah yang dibawa ilmu itu kerana tidak semua ilmu berfaedah berdalilkan sabda Nabi s.a.w :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ

Maksudnya : “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada ilmu yang tidak bermanfaat…” [Ahmad, al-Nasai]

Umat Islam menjadi goyah apabila mereka meninggalkan asas yang penting ini ketika mereka menterjemah kitab-kitab falsafah Yunani sehingga mempernagruhi akal sebahagian kaum muslimin yang lemah lalu muncul lah aliran-aliran sesat seperti al-Hallajiah yang mengaku dia bersatu dengan Tuhan, aliran Wihdatul Wujud yang berpunca dari teori al-Faidh Ibn Sina yang diambil daripada Falsafah Yunani dan sebagainya.

Jadi jika sesuatu perkara itu datang daripada Barat atau kaum kafir lainnya, hendaklah kaum muslimin menilai dengan akal yang sihat dan akidah yang jelas mana yang patut diambil dan mana yang patut ditolak.

Menilai Demonstrasi

Setelah kita memahami kaedah-kaedah penting di atas, kita sudah boleh menilai sekarang apakah hukum demonstrasi yang kita lakukan untuk membela Gaza. Adakah benar ianya membela Gaza?

Persoalan pertama kita perlu bertanya adakah cara berdemo dan protes jalanan sesuai dengan cara Rasulullah s.a.w dan para Sahabat baginda? Jawapnnya; tidak pernah ada riwayat pun sama ada sahih, hasan hatta daif dan mauduk sekalipun menyatakan Nabi s.a.w dan para Sahabat baginda mengadakan protes jalanan membantah kekejaman yang dilakukan terhadap kaum muslimin. Apa yang ada dilakukan adalah baginda berdoa qunut yang dikenali sebagai qunut nazilah. Hal ini sabit dalam hadis al-Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik r.a katanya :

إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا ، يُقَالُ لَهُمْ : الْقُرَّاءُ ، زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلاً ، إِلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ

Maksudnya : “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w berqunut selama sebulan selepas rukuk kerana baginda menghantar satu kaum (daripada sahabat) yang digelar al-Qurra’ seramai 70 orang kepada kaum musyrikin (untuk mengajar al-Qur’an kepada mereka dan berdakwah) dan antara mereka (kaum musrikin) dan Rasulullah s.a.w mempunyai perjanjian maka Nabi s.a.w berqunut mendoakan kecelakaan mereka selama sebulan”.

Dalam riwayat yang lain:

أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : بَعَثَ أَرْبَعِينَ ، أَوْ سَبْعِينَ ، يَشُكُّ فِيهِ ، مِنَ الْقُرَّاءِ ، إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلاَءِ فَقَتَلُوهُمْ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ.

Maksudnya : “Adalah baginda s.a.w berqunut selama sebulan selepas rukuk mendoakan kecelakaan atas penduduk Bani Sulaim yang mana baginda menghantar kepada mereka 40 atau 70 qari’ (untuk mengajarkan Islam) kepada kaum musyrikin lalu mereka membunuh para qari ini sedangkan mereka mempunyai perjanjian dengan Rasulullah s.a.w maka aku tidak melihat sesiapun yang dilaknat seperti yang dikenakan ke atas mereka”.

Pensyariatan qunut nazilah telah disepakati para ulama walaupun terdapat khilaf dalam masalah kaifiatnya sama ada ia dibaca dalam solat jemaah sahaja atau termasuk solat berseorangan, dibaca oleh pemerintah sahaja atau rakyat juga dan seumpamanya.

Maka jika kita lihat, mereka yang berdemo dan memprotes Bani Israil ini, mereka meninggalkan sunnah Nabi s.a.w. Mereka tidak berqunut nazilah sebagai yang dicontohkan Nabi s.a.w.

Ini kayu ukur pertama, kayu ukur kedua pula, adakah demo dan priotes jalanan ini meberi kesan yang hakiki atau ia memudaratkan? Jika kita lihat, pada awal proses demo mereka mengutuk Israeli dan Yahudi, namun sejak akhir-akhir ini, demo mereka bertukar menjadi demo yang mengutuk kerajaan Islam dan pemimpinnya. Ini bukanlah caranya yang diajar oleh Rasulullah s.a.w untuk berinteraksi dengan pemerintah. Nabi s.a.w bersabda:

خِيَارُكُمْ وَخِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ ، الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ ، الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُوكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : لاَ ، مَا صَلَّوْا لَكُمُ الْخَمْسَ، أَلاَ وَمَنْ عَلَيْهِ وَالٍ ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعَاصِي اللهِ ، فَلْيَكْرَهْ مَا أَتَى ، وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

Maksudnya : “Sebaik-baik kamu dan sebaik-baik pemerintah kamu adalah yang kamu cintai dan mereka mencintai kamu, kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu dan sejahat-jahat kamu dan pemerintah kamu adalah yang kamu benci dan dia membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Maka sahabat berkata: “Apakah tidak boleh kami memerangi mereka (melawan dengan kekerasan)?” Jawab baginda s.a.w : “Tidak boleh selagi dia mendirikan bagi kamu solat lima waktu, sesungguhnya jika ada seseorang pemerintah kamu melakukan maksiat kepada Allah maka bencilah maksiatnya itu dan jangan cabut tangannya daripada mentaatinya (dalam makruf)”.[Ahmad dan al-Darimi].

Kita lihat pula dalam demo itu berlaku percampuran lelaki dan wanita ajnabi, mengangkat suara dalam masjid dan membazir harta dengan membeli bendera kemudian membakarnya, ada pula yang membawa patung kanak-kanak berdarah sedangkan patung itu dilarang dalam Islam. Lebih dari itu, ada yang membawa gambar-gambar pemimpin untuk diagung-agungkan dan dipuja sedangkan ini bertentangan dengan akidah Islam yang sudah dimaklumi.

Tindakan yang sepatutnya diambil adalah menderma untuk jihad di Palestin, memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang tercedera dan membantu mereka dengan cara yang berkesan bukan dengan emosi semata-mata.

Maka, demonstrasi masih gagal menepati kriteria dalam kayu ukur yang kedua. Kita lihat pula kayu ukur yang ketiga, demonstrasi sebagai budaya yang dibawa daripada barat dan kaum kafir. Islam tidak pernah kenal budaya menunjuk perasaan ini tetapi ia bermula dengan revolusi Perancis yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kita memahami bahawa demonstrasi tidak membawa faedah dalam membantu Palestin dan ia pula budaya luar Islam maka tentulah ia termasuk dalam budaya yang ditolak Islam.

Kaum Yahudi sama sekali tidak terasa dengan demo dan protes yang kita lakukan bahkan mereka rasa bangga kerana akhirnya kita menurut jejak langkah mereka dan jejak langkah orang yang kafir kepada Allah s.w.t.

Hakikatnya

Setelah kita memahami perkara ini dan menilainya dengan prinsip-prinsip Islam kita dapati bahawa demonstrasi adalah :

1-     Bukan Sunnah Nabi s.a.w dan para Sahabat baginda dalam menentang musuh.

2-     Tidak memberi faedah yang rajih kepada kaum muslimin bahkan menjadi jalan kepada berlakunya kejahatan.

3-     Budaya Luar Islam yang tidak membawa faedah.

Maka, hukum demonstrasi jelas dilarang dalam Islam dan ianya haram kerana mengandungi perkara-perkara yang haram.

Mereka yang menghalalkan demonstrasi tidak seharusnya cukup berpegang kepada kaedah : “Wasilah itu mengambil hukum matlamat” bahkan mereka juga perlu mengambil kira kaedah : “Matlamat tidak menghalalkan cara”.

Hakikatnya demonstrasi membela Palestin yang diadakan akhirnya telah digunakan sesetengah pihak menyeludup masuk pemikiran salah ke dalam otak kaum muslimin, mereka berjaya mengherat kaum muslimin menunaikan agenda jahat mereka menentang pemerintah dan memecah belahkan saf  kaum muslimin.

Kita lihat di Arab Saudi, walaupun rakyatnya tidak berdemo di jalanan tetapi mereka adalah yang paling banyak menyumbang dan membantu rakyat Palestin. Kita di Malaysia walaupun banyak demo yang dilakukan tetapi masih jauh ketinggalan dalam memabntu rakyat Palestin. Wallahua’lam.